• Dwarka Institute of Pharmacy, Malvihir, Buldhana
  • Shahu Maharaj D.Ed College, Buldhana
  • Shahu Maharaj B.Ed College, Buldhana
  • Shahu Maharaj M.Ed College, Buldhana
  • Shahu Maharaj Junior College of Science, Buldhana
  • Shahu Maharaj Junior College, Buldhana
  • Somnath Madhyamic Vidhyalay , Pimpri Andhali
  • Navnath Madhyamic Vidhyalay , Ghummi, Buldhana